[Xu Đông Dương] 5 cent Đông Dương trắng 1943
Đăng ngày 22-07-2020 10:20:25 AM
Giá : 22.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu 3 nước Đông Dương] 10 Su ba cô gái Bắc Trung Nam 1953
Đăng ngày 20-07-2020 09:41:19 AM
Giá : 28.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Hoa xòe Đông Dương 10 cent 19xx, Hàng Lưu Niệm
Đăng ngày 23-07-2021 09:00:02 PM
Giá : 29.000 VNĐ

  • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Xu Đông Dương] 5 cent Nữ thần
Đăng ngày 22-07-2020 10:16:49 AM
Giá : 29.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] 10 cent Đầu trọc Niken
Đăng ngày 22-07-2020 10:23:01 AM
Giá : 30.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] 20 Su 3 cô gái Bắc Trung Nam 1953
Đăng ngày 20-07-2020 09:44:15 AM
Giá : 34.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] Đồng xu 20 cent Đầu trọc, niken
Đăng ngày 07-12-2021 08:43:34 PM
Giá : 35.000 VNĐ

 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] 1 cent lỗ tròn 1940
Đăng ngày 21-07-2020 04:27:06 PM
Giá : 35.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] Đồng xu 10 cent Đầu trọc nhôm 1945
Đăng ngày 29-11-2021 10:05:21 AM
Giá : 40.000 VNĐ

 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] 1/4 cent 194x
Đăng ngày 08-07-2021 07:44:04 PM
Giá : 40.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] 20 cent đầu trọc 1945
Đăng ngày 08-07-2021 08:05:39 PM
Giá : 45.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] 1 cent Bách Phân Chi Nhất
Đăng ngày 21-07-2020 04:24:40 PM
Giá : 46.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] 1/2 Cent 193x
Đăng ngày 29-03-2021 03:06:25 PM
Giá : 50.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu Hoa xòe Đông Dương 20 cent 19xx, Hàng Lưu Niệm
Đăng ngày 23-07-2021 09:06:02 PM
Giá : 69.000 VNĐ

  • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Xu Đông Dương] Đồng xu 1 Piastre Đầu Trọc 1947
Đăng ngày 05-10-2021 04:09:41 PM
Giá : 98.000 VNĐ

 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] 50 Xu Rồng 3 cô gái Bắc Trung Nam 1953
Đăng ngày 20-07-2020 09:47:45 AM
Giá : 145.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu Hoa xòe Đông Dương 1 piastre 19xx, Hàng Đúc Lại Lưu Niệm
Đăng ngày 23-07-2021 08:52:27 PM
Giá : 150.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu Hoa xòe Đông Dương 1 Piastre HÀNG LƯU NIỆM sưu tầm
Đăng ngày 19-01-2021 09:33:01 PM
Giá : 150.000 VNĐ


 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

Xu bạc Hoa xòe Đông Dương 10 Cent chuẩn cổ 100%, CÓ BẢO HÀNH
Đăng ngày 19-01-2021 08:55:29 PM
Giá : 165.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] Đủ bộ xu 3 cô gái Bắc Trung Nam 1953
Đăng ngày 20-07-2020 09:53:11 AM
Giá : 178.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu bạc Hoa xòe Đông Dương 20 Cent chuẩn cổ 100%, CÓ BẢO HÀNH, có hộp nhựa bảo quản
Đăng ngày 19-01-2021 08:51:40 PM
Giá : 280.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu bạc hoa xòe Đông Dương 1 Piastre HÀNG CHUẨN ZIN (CÓ BẢO HÀNH), có hộp bảo quản sang trọng
Đăng ngày 19-01-2021 09:00:44 PM
Giá : 1.980.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây