[BẢN ĐỒ VN] 1000 đồng hoa văn VNCH, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 30-07-2020 08:26:07 AM
Giá : 350.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[BẢN ĐỒ VN] 500 đồng hoa văn VNCH, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 30-07-2020 08:25:01 AM
Giá : 350.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….
 

[BẢN ĐỒ VN] 50 đồng hoa văn VNCH, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 30-07-2020 08:23:32 AM
Giá : 350.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] TẤN TÀI TẤN LỘC, ghép thủ công từ tờ 1 đồng 1985
Đăng ngày 13-01-2021 09:01:09 PM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 50000 đồng bến cảng Nhà Rồng TP.HCM 1994, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 05:08:17 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 20000 đồng xưởng sản xuất đồ hộp 1991, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 05:05:22 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 100 đồng chùa Phổ Minh 1991, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 05:00:54 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 200 đồng máy cày 1987, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:58:47 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 500 đồng nhà máy xi măng Bỉm Sơn - Thanh Hóa 1985, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:56:30 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 100 đồng nông dân cấy lúa 1985, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:52:56 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 50 đồng cầu Thăng Long Hà Nội 1985, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:50:01 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 50 đồng thủy điện sông Đà 1985, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:46:43 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 20 đồng chùa Một Cột - Hà Nội 1985, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:44:16 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 10 đồng đền Ngọc Sơn - Hà Nội 1985, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:41:45 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 5 đồng cầu Trường Tiền Huế 1985, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:38:56 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 2 đồng cột cờ Hà Nội - bến cảng xi măng Hà Tiên 1985, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:35:14 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 1 đồng cột cờ Hà Nội 1985, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:31:09 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 100 đồng Vịnh Hạ Long 1981, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:27:58 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 30 đồng bến cảng Nhà Rồng 1981, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:25:21 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 10 đồng nhà sàn Hồ Chủ Tịch 1980, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:22:39 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 1000 đồng con voi 1972, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:19:54 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 500 đồng con cọp 1972, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:17:39 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 50 đồng con ngựa 1972, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:15:08 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 1000 đồng hoa văn 1971, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:13:03 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 500 đồng hoa văn 1970, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:10:55 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 50 đồng hoa văn 1969, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:08:23 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 20 đồng hoa văn 1969, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 04:05:07 AM
Giá : 360.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[BẢN ĐỒ VN] 1 đồng gánh dừa đông dương, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 25-07-2020 01:01:16 PM
Giá : 360.000 VNĐ

 • Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
 • Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
 • Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
 • Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

TranhThuận buồm xuôi gió, ghép thủ công từ tờ 100 Rupiah Indonesia [KHỔ 31 * 39 cm]
Đăng ngày 13-01-2021 09:50:52 PM
Giá : 380.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG ghép thủ công từ tờ 50 đồng con ngựa 1972
Đăng ngày 13-01-2021 08:47:22 PM
Giá : 380.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ ghép thủ công từ tờ tiền 500 đồng Trần Hưng Đạo 1966
Đăng ngày 13-01-2021 08:41:03 PM
Giá : 380.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] AN KHANG THỊNH VƯỢNG ghép thủ công từ tờ 10000 đồng 1993
Đăng ngày 13-01-2021 08:58:43 PM
Giá : 390.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] PHÁT TÀI PHÁT LỘC ghép thủ công từ tờ 10000 đồng 1993
Đăng ngày 13-01-2021 08:56:04 PM
Giá : 390.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] VẠN SỰ NHƯ Ý ghép thủ công từ tờ 10000 đồng 1993
Đăng ngày 13-01-2021 08:52:43 PM
Giá : 390.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] ghép thủ công từ tờ 10.000 đồng 1993
Đăng ngày 13-01-2021 08:50:10 PM
Giá : 390.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] TẤN TÀI TẤN LỘC ghép thủ công từ tờ tiền 10000 đồng 1993
Đăng ngày 13-01-2021 08:44:49 PM
Giá : 390.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] THUẦN BUỒM XUÔI GIÓ, ghép thủ công từ tờ 10000 đồng 1993
Đăng ngày 13-01-2021 08:38:23 PM
Giá : 390.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] MUA MAY BÁN ĐẮT ghép thủ công từ tờ 10000 đồng 1993
Đăng ngày 13-01-2021 08:28:52 PM
Giá : 390.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] 10000 đồng Vịnh Hạ Long 1993, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 15-09-2020 05:03:22 AM
Giá : 390.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[BẢN ĐỒ VN] 20 đồng hoa văn VNCH, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 26-07-2020 10:56:04 AM
Giá : 390.000 VNĐ

 • Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
 • Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
 • Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
 • Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[BẢN ĐỒ VN] 500 đồng cụ Trần Hưng Đạo 1966 VNCH xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 26-07-2020 10:28:49 AM
Giá : 390.000 VNĐ

 • Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
 • Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
 • Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
 • Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[BẢN ĐỒ VN] 10 đồng cụ mượt 1958 VNDCCH, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 26-07-2020 10:50:54 AM
Giá : 460.000 VNĐ

 • Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
 • Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
 • Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
 • Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[BẢN ĐỒ VN] 1 đồng 1966, xé dán thủ công bản đồ Việt Nam
Đăng ngày 26-07-2020 10:48:59 AM
Giá : 460.000 VNĐ

 • Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
 • Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
 • Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
 • Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] ghép thủ công từ 3 tờ 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng 1985
Đăng ngày 13-01-2021 10:12:28 PM
Giá : 780.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] ghép thủ công từ 3 tờ 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng 1985
Đăng ngày 13-01-2021 09:53:30 PM
Giá : 780.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

Tranh THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ ghép con thuyền từ tờ tiền 100 Rupiah Indonesia khổ nhỏ
Đăng ngày 13-01-2021 10:24:02 PM
Giá : 820.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

TranhThuận buồm xuôi gió ghép con thuyền từ tờ 100 Rupiah Indonesia [44 * 56 cm]
Đăng ngày 13-01-2021 09:44:21 PM
Giá : 840.000 VNĐ

  • Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
   Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
   Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
   Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

   

[Bản đồ TG] ghép thủ công từ bộ tiền hoa văn 1969 - 1971
Đăng ngày 13-01-2021 10:16:59 PM
Giá : 850.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ TG] ghép thủ công từ tờ tiền 1 USD
Đăng ngày 13-01-2021 09:39:57 PM
Giá : 850.000 VNĐ

  • Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
   Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
   Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
   Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

   

[Bản đồ VN] ghép thủ công từ 3 tờ 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng hoa văn
Đăng ngày 13-01-2021 09:35:16 PM
Giá : 850.000 VNĐ

  • Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
   Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
   Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
   Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

   

[Bản đồ VN] THUẬN BUỒN XUÔI GIÓ, ghép thủ công từ bộ tiền cottong huyền thoại
Đăng ngày 13-01-2021 09:03:53 PM
Giá : 880.000 VNĐ

 • Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
  Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
  Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
  Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] ghép thủ công từ tờ bộ 3 tờ tiền cottong huyền thoại
Đăng ngày 13-01-2021 08:36:07 PM
Giá : 880.000 VNĐ

 • Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
  Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
  Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
  Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ VN] ghép thủ công từ 3 tờ 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng bộ thú 1972
Đăng ngày 13-01-2021 10:09:00 PM
Giá : 950.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ TG] ghép thủ công từ tờ 500 đồng hoa văn 1969
Đăng ngày 13-01-2021 10:04:38 PM
Giá : 950.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

Tranh THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ ghép con thuyền từ tờ tiền 10 ngàn đồng Vịnh Hạ Long 1993
Đăng ngày 13-01-2021 10:01:20 PM
Giá : 950.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ TG] AN KHANG THỊNH VƯỢNG ghép thủ công từ 5 tờ tiền cotton 1987 - 1994
Đăng ngày 13-01-2021 09:12:52 PM
Giá : 980.000 VNĐ

 • Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
  Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
  Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
  Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ TG] ghép thủ công từ 5 tờ tiền cottong Việt Nam 1987 -1994
Đăng ngày 13-01-2021 09:15:20 PM
Giá : 1.050.000 VNĐ

 • Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
  Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
  Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
  Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

[Bản đồ TG] VẠN SỰ NHƯ Ý, ghép thủ công từ 5 tờ hoa văn 1969 - 1971
Đăng ngày 13-01-2021 09:09:15 PM
Giá : 1.050.000 VNĐ

 • Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
  Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
  Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
  Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

Tranh THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ ghép con thuyền từ tờ tiền 10.000đ cottong 1993 [KHỔ LỚN]
Đăng ngày 13-01-2021 09:58:48 PM
Giá : 1.350.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

Tranh Thuận buồm xuôi gió khổ lớn ghép con thuyền từ tờ tiền 100 Rupiah Indonesia
Đăng ngày 13-01-2021 10:21:31 PM
Giá : 1.500.000 VNĐ

Sản phẩm toàn bộ làm thủ công tỉ mỉ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Độc lạ, ý nghĩa. lạ mắt, chưa thấy ở đâu có.
Trang trí, deco các không gian.. quà biếu tặng bạn bè người thân….

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây