Phơi bảo quản xu, sang trọng
Đăng ngày 19-07-2020 01:29:53 PM
Giá : 800 VNĐ

- Hàng nhập khẩu
- Sang trọng, độc đáo, chất lượng
- Nâng tầm giá trị của những đồng xu 

Hộp đựng bảo quản xu có đệm mút
Đăng ngày 21-01-2021 07:45:15 PM
Giá : 3.800 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đế trung bày xu, kệ để xu phong thủy
Đăng ngày 01-03-2022 01:53:53 AM
Giá : 6.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Hộp trưng bày trang trí đồng xu
Đăng ngày 19-07-2020 01:33:45 PM
Giá : 25.000 VNĐ

- Hàng nhập khẩu
- Sang trọng, độc đáo, chất lượng
- Nâng tầm giá trị của những đồng xu 

Thước kẹp cầm tay, đo đạc dài rộng, đường kính tiền xu, tiền giấy
Đăng ngày 19-07-2020 01:37:08 PM
Giá : 30.000 VNĐ

- Hàng nhập
- Chuẩn, chính xác, 
- Gọn nhẹ, tiện lợi
- Giá tốt 

RƯƠNG KHO BÁU LOẠI LỚN, Có móc khóa, đựng, bảo về, deco và trang trí đồng xu
Đăng ngày 19-07-2020 01:41:00 PM
Giá : 52.000 VNĐ

- Hàng nhập khẩu
- Sang trọng, độc đáo, chất lượng
- Nâng tầm giá trị của những đồng xu 

Album nhỏ 10 phơi trắng dùng để trưng bày, bảo quản tiền
Đăng ngày 21-01-2021 02:25:04 PM
Giá : 70.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Album đựng tem sưu tầm khoảng 100 con tem
Đăng ngày 23-07-2021 11:16:42 PM
Giá : 80.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

Album đựng xu mini gồm 10 trang, 120 ô đựng xu
Đăng ngày 02-10-2021 12:15:46 PM
Giá : 85.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Album đựng tem, tiền trưng bày nhỏ
Đăng ngày 21-01-2021 02:36:25 PM
Giá : 90.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Combo 10 phơi 2 ngăn để trưng bày, bảo quản tờ tiền
Đăng ngày 21-01-2021 12:51:03 PM
Giá : 95.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Combo 10 phơi 3 ngăn đẻ trưng bày, bảo quản tờ tiền
Đăng ngày 21-01-2021 12:48:09 PM
Giá : 95.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Combo 10 phơi 4 ngăn đẻ trưng bày, bảo quản tờ tiền
Đăng ngày 21-01-2021 12:46:00 PM
Giá : 95.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Combo 10 phơi 1 ngăn để trưng bày, bảo quản tờ tiền
Đăng ngày 21-01-2021 12:43:50 PM
Giá : 95.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Combo 10 phơi 3 ngăn màu đen để trưng bày, bảo quản tiền. 1 Phơi chứa 6 tờ tiền 2 mặt
Đăng ngày 21-01-2021 03:30:10 PM
Giá : 100.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Combo 10 phơi 1 ngăn màu đen 2 mặt, để trưng bày, bảo quản tem, tiền
Đăng ngày 21-01-2021 03:26:30 PM
Giá : 100.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Combo 10 phơi 2 ngăn màu đen 2 mặt để trưng bày, bảo quản tem, tiền
Đăng ngày 21-01-2021 03:24:08 PM
Giá : 100.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Combo 10 phơi 4 ngăn màu đen 2 mặt để trưng bày, bảo quản tem, tiền
Đăng ngày 21-01-2021 03:20:58 PM
Giá : 100.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Album đựng xu gồm 180 ô lớn, nhỏ
Đăng ngày 21-01-2021 02:32:11 PM
Giá : 125.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Album đựng xu 200 ô loại lớn
Đăng ngày 21-01-2021 03:13:54 PM
Giá : 135.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Hộp đựng xu lớn đựng 100 hộp xu nhỏ, chuyên nghiệp sang trọng
Đăng ngày 19-07-2020 01:22:57 PM
Giá : 135.000 VNĐ

- Hàng nhập khẩu
- Sang trọng, độc đáo, chất lượng
- Nâng tầm giá trị của những đồng xu 

Sách XU cổ Việt Nam qua các thời kỳ vua chúa, Catalog hình ảnh
Đăng ngày 21-07-2020 07:18:23 PM
Giá : 140.000 VNĐ

 • - Tổng hợp đầy đủ nhất về các loại  xu cổ Việt Nam qua các thời kỳ
  - Tài liệu phục vụ sưu tầm cực kỳ bổ ích, anh em sưu tầm không thể thiếu.

Sách Tiền giấy Việt Nam qua các giai đoạn Catalog Hình Ảnh
Đăng ngày 21-07-2020 07:12:01 PM
Giá : 140.000 VNĐ

- Tổng hợp đầy đủ nhất về các loại  tiền giấy Việt Nam
- Tài liệu phục vụ sưu tầm cực kỳ bổ ích, anh em sưu tầm không thể thiếu.

Sách Tiền xu và tiền giấy MPC quân đội sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam catalog hình ảnh và thông tin đầy đủ
Đăng ngày 21-07-2020 07:04:54 PM
Giá : 140.000 VNĐ

- Tổng hợp đầy đủ nhất về các loại  Tiền xu và tiền giấy MPC quân đội sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam
- Tài liệu phục vụ sưu tầm cực kỳ bổ ích, anh em sưu tầm không thể thiếu.

Sách Tiền Xu Việt Nam Qua Các Thời Kỳ Catalog hình ảnh
Đăng ngày 21-07-2020 07:08:33 PM
Giá : 145.000 VNĐ

- Tổng hợp đầy đủ nhất về các loại  Tiền xu Việt Nam qua các thời kỳ 
- Tài liệu phục vụ sưu tầm cực kỳ bổ ích, anh em sưu tầm không thể thiếu.

Bìa album không hộp để trưng bày, bảo quản phơi tiền
Đăng ngày 21-01-2021 07:04:03 PM
Giá : 175.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

100 Hộp đựng xu CÓ ĐỆM MÚT chuyên dụng
Đăng ngày 19-04-2020 05:15:36 PM
Giá : 205.000 VNĐ

- Hàng nhập khẩu
- Sang trọng, độc đáo, chất lượng
- Nâng tầm giá trị của những đồng xu 

Album da 60 ô trưng bày, bảo quản tiền
Đăng ngày 21-01-2021 03:02:46 PM
Giá : 225.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Album Da đựng tem 200 ô dùng để trưng bày, bảo quản tem (500 - 600 con tem)
Đăng ngày 21-01-2021 02:21:38 PM
Giá : 240.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

HỘP GỖ lớn đựng 50 hộp đựng xu kèm đệm mút.
Đăng ngày 19-07-2020 01:17:35 PM
Giá : 265.000 VNĐ

- Hàng nhập khẩu
- Sang trọng, độc đáo, chất lượng
- Nâng tầm giá trị của những đồng xu 

HỘP GỖ lớn đựng 100 hộp đựng xu kèm đệm mút.2 móc khóa
Đăng ngày 19-07-2020 02:59:52 AM
Giá : 370.000 VNĐ

- Hàng nhập khẩu
- Sang trọng, độc đáo, chất lượng
- Nâng tầm giá trị của những đồng xu 

Bìa da album có hộp bảo quản (không có phơi) cao cấp
Đăng ngày 21-01-2021 03:05:52 PM
Giá : 415.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây