Xu Việt Nam 2003 mệnh giá 500 đồng
Đăng ngày 08-05-2024 04:11:52 AM
Giá : 5.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Đồng xu 200 đồng Việt Nam 2003
Đăng ngày 08-05-2024 04:10:27 AM
Giá : 5.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Xu 2000 đồng Việt Nam 2003
Đăng ngày 08-05-2024 04:16:32 AM
Giá : 8.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Xu Việt Nam 2003 mệnh giá 1000 đồng
Đăng ngày 08-05-2024 04:15:01 AM
Giá : 12.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Đồng xu 5000 đồng Việt Nam 2003
Đăng ngày 08-05-2024 04:18:14 AM
Giá : 17.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Đồng xu Trị Bình Nguyên Bảo, Nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 11-02-2022 11:48:13 PM
Giá : 30.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông Nguyên Hựu Thông Bảo, nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 21-01-2021 09:05:17 PM
Giá : 30.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[TRIỀU NGUYỄN] Gia Long Thông Bảo, vua Gia Long
Đăng ngày 22-07-2020 12:44:46 PM
Giá : 30.000 VNĐ

TẤT CẢ LÀ SẢN PHẨM THẬT. Không có bất cứ sản phẩm nào là làm lại hay in lại, hay không thật. BÊN EM XIN CAM KẾT, và mọi người cũng không cần hỏi lại. 
 

Xu cổ Quang Trung Thông Bảo, nhà Tây Sơn Việt Nam (1788 - 1802)
Đăng ngày 31-07-2021 09:46:39 AM
Giá : 32.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Thiên Thánh Nguyên Bảo, Nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 11-02-2022 11:35:38 PM
Giá : 35.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Thiên Hỷ Thông Bảo, Nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 11-02-2022 11:32:03 PM
Giá : 35.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Nguyên Phù Thông Bảo, nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 11-02-2022 11:28:16 PM
Giá : 35.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Chí Đạo Nguyên Bảo, Nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 11-02-2022 11:08:46 PM
Giá : 35.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu
Đăng ngày 11-02-2022 10:50:33 PM
Giá : 35.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông Hoàng Tông Thông Bảo, nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 21-01-2021 09:40:15 PM
Giá : 35.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông Hy Ninh Nguyên Bảo, nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 21-01-2021 09:29:55 PM
Giá : 35.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông Hàm Bình Nguyên Bảo, nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 21-01-2021 09:27:20 PM
Giá : 35.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông Thiên Thánh Nguyên Bảo, nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 21-01-2021 09:16:17 PM
Giá : 35.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông Thánh Nguyên Thông Bảo, nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 21-01-2021 09:02:57 PM
Giá : 35.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông Thiên Hy Thông Bảo, nhà Bắc Tống (960 -1127)
Đăng ngày 21-01-2021 08:48:11 PM
Giá : 35.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Hoàng Tống Nguyên Bảo, Nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 11-02-2022 11:16:44 PM
Giá : 36.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 5 xu Việt Nam huyền thoại 8x 9x rất nhớ
Đăng ngày 08-05-2024 04:19:48 AM
Giá : 38.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[TRIỀU NGUYỄN] Thiệu Trị Thông Bảo, vua Thiệu Trị, triều Nguyễn Việt Nam
Đăng ngày 25-07-2020 11:00:47 PM
Giá : 39.000 VNĐ

TẤT CẢ LÀ SẢN PHẨM THẬT. Không có bất cứ sản phẩm nào là làm lại hay in lại, hay không thật. BÊN EM XIN CAM KẾT, và mọi người cũng không cần hỏi lại. 

[TRIỀU NGUYỄN] Đồng xu Minh Mạng Thông Bảo, vua Minh Mạng, triều Nguyễn Việt Nam
Đăng ngày 25-07-2020 01:04:40 PM
Giá : 39.000 VNĐ

TẤT CẢ LÀ SẢN PHẨM THẬT. Không có bất cứ sản phẩm nào là làm lại hay in lại, hay không thật. BÊN EM XIN CAM KẾT, và mọi người cũng không cần hỏi lại. 

Đồng xu Thiệu Bình Nguyên Bảo, Nhà bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 11-02-2022 11:40:25 PM
Giá : 45.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông Cảnh Đức Nguyên Bảo, nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 21-01-2021 08:50:52 PM
Giá : 45.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông Khai Nguyên Thông Bảo, vua Đường Vũ Tông ( 841 - 846) nhà Đường
Đăng ngày 21-01-2021 08:54:12 PM
Giá : 50.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu cổ Cảnh Hưng Thông Bảo, nhà Lê Trung Hưng Việt Nam (1533 - 1789)
Đăng ngày 31-07-2021 09:35:12 AM
Giá : 54.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Tường Phù Nguyên Bảo, Nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 11-02-2022 11:50:09 PM
Giá : 55.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Thiệu Thánh Nguyên Bảo, Nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 11-02-2022 11:44:45 PM
Giá : 55.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu
Đăng ngày 21-01-2021 09:53:48 PM
Giá : 55.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông Trị Bình Nguyên Bảo, nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 21-01-2021 09:45:38 PM
Giá : 55.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông Chính Hòa Thông Bảo, nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 21-01-2021 09:00:44 PM
Giá : 55.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông An Pháp Nguyên Bảo, triều nhà Mạc - Đại Việt
Đăng ngày 21-01-2021 09:21:06 PM
Giá : 56.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông Thánh Tống Nguyên Bảo, nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 21-01-2021 09:18:53 PM
Giá : 56.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông Gia Hựu Nguyên Bảo, nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 21-01-2021 09:25:25 PM
Giá : 57.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu cổ lỗ vuông CẢNH HƯNG CHÍNH BẢO nhà Lê Trung Hưng 1533 - 1789
Đăng ngày 25-11-2022 08:43:15 AM
Giá : 60.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Nguyên Phong Thông Bảo, xu cổ Nhật Bản
Đăng ngày 11-02-2022 11:26:24 PM
Giá : 60.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu cổ Cảnh Thịnh Thông Bảo, nhà Tây Sơn Việt Nam (1788 - 1802)
Đăng ngày 31-07-2021 09:42:51 AM
Giá : 62.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu cổ Cảnh Hưng Trọng Bảo, nhà Lê Trung Hưng Việt Nam (1533 - 1789)
Đăng ngày 31-07-2021 09:37:03 AM
Giá : 62.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[TRIỀU NGUYỄN] Tự Đức Bảo, vua Tự Đức, triều Nguyễn Việt Nam
Đăng ngày 25-07-2020 11:05:00 PM
Giá : 62.000 VNĐ

TẤT CẢ LÀ SẢN PHẨM THẬT. Không có bất cứ sản phẩm nào là làm lại hay in lại, hay không thật. BÊN EM XIN CAM KẾT, và mọi người cũng không cần hỏi lại. 

Xu cổ lỗ vuông CẢNH HƯNG THÁI BẢO nhà Lê Trung Hưng 1533 - 1789
Đăng ngày 25-11-2022 08:53:37 AM
Giá : 65.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu cổ CẢNH HƯNG THUẬN BẢO nhà Lê Trung Hưng 1533 - 1789
Đăng ngày 25-11-2022 08:49:44 AM
Giá : 65.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Thuận Hóa Nguyên Bảo, Nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 11-02-2022 11:46:27 PM
Giá : 65.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Thiên Thánh Nguyên Bảo, xu cổ Nhật Bản
Đăng ngày 11-02-2022 11:38:17 PM
Giá : 65.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Khoan Vĩnh Thông Bảo, xu cổ Nhật Bản
Đăng ngày 11-02-2022 11:22:17 PM
Giá : 65.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu cổ Cảnh Hưng Vĩnh Bảo, nhà Lê Trung Hưng Việt Nam (1533 - 1789)
Đăng ngày 31-07-2021 09:40:51 AM
Giá : 65.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông Trị Bình Thánh Bảo, triều nhà Lý - Đại Việt
Đăng ngày 21-01-2021 09:23:14 PM
Giá : 65.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu cổ Cảnh Hưng Đại Bảo, vua Lê Hiển Tông - Hậu Lê Việt Nam (1740 - 1786)
Đăng ngày 31-07-2021 09:33:01 AM
Giá : 68.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[TRIỀU NGUYỄN] Khải Định Thông Bảo, vua Khải Định, triều Nguyễn Việt Nam
Đăng ngày 26-07-2020 03:49:01 AM
Giá : 69.000 VNĐ

TẤT CẢ LÀ SẢN PHẨM THẬT. Không có bất cứ sản phẩm nào là làm lại hay in lại, hay không thật. BÊN EM XIN CAM KẾT, và mọi người cũng không cần hỏi lại. 

Xu cổ lỗ vuông VĨNH THỊNH THÔNG BẢO nhà Lê Trung Hưng 1533 - 1789
Đăng ngày 25-11-2022 08:55:55 AM
Giá : 70.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Đồng xu Thiệu Bình Thông Bảo, Nhà Lê Sơ (1428 - 1527)
Đăng ngày 11-02-2022 11:42:36 PM
Giá : 75.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Đại Quan Thông Bảo, Nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 11-02-2022 11:14:54 PM
Giá : 75.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu cổ Cảnh Hưng Cự Bảo, nhà Lê Trung Hưng Việt Nam (1533 - 1789)
Đăng ngày 31-07-2021 09:44:52 AM
Giá : 75.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[TRIỀU NGUYỄN] Thành Thái Thông Bảo, vua Thành Thái, triều Nguyễn Việt Nam
Đăng ngày 26-07-2020 03:02:33 AM
Giá : 75.000 VNĐ

TẤT CẢ LÀ SẢN PHẨM THẬT. Không có bất cứ sản phẩm nào là làm lại hay in lại, hay không thật. BÊN EM XIN CAM KẾT, và mọi người cũng không cần hỏi lại. 

[TRIỀU NGUYỄN] Đồng Khánh Thông Bảo, vua Đồng Khánh, triều Nguyễn Việt Nam
Đăng ngày 26-07-2020 02:56:40 AM
Giá : 78.000 VNĐ

TẤT CẢ LÀ SẢN PHẨM THẬT. Không có bất cứ sản phẩm nào là làm lại hay in lại, hay không thật. BÊN EM XIN CAM KẾT, và mọi người cũng không cần hỏi lại. 

Đồng xu Hồng Thuận Thông Bảo, vua Lê Tương Dực, nhà Lê (1509-1516)
Đăng ngày 07-03-2023 03:49:03 AM
Giá : 80.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất  

Xu cổ Cảnh Hưng Tuyền Bảo, nhà Lê Trung Hưng Việt Nam (1533 - 1789)
Đăng ngày 31-07-2021 09:38:56 AM
Giá : 82.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Chí Hòa Nguyên Bảo, Nhà Bắc Tống (960 - 1127)
Đăng ngày 11-02-2022 11:10:38 PM
Giá : 85.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Cảnh Thông Thông Bảo, Nhà Lê Sơ (1428 - 1527)
Đăng ngày 11-02-2022 10:53:12 PM
Giá : 85.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông Thiệu Phong Bình Bảo, vua Trần Dụ Tông, nhà Trần - Đại Việt
Đăng ngày 21-01-2021 09:38:04 PM
Giá : 85.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu cổ Ngũ Thù, Nhà Hán (202 TCN - 220 SCN)
Đăng ngày 11-02-2022 11:24:16 PM
Giá : 86.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu lỗ vuông Thái Bình Thánh Bảo, triều nhà Mạc - Đại Việt
Đăng ngày 21-01-2021 08:56:31 PM
Giá : 95.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Đại Hòa Thông Bảo, Nhà Lê Sơ (1428 - 1527)
Đăng ngày 11-02-2022 11:13:01 PM
Giá : 98.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[TRIỀU NGUYỄN] Bảo Đại Thông Bảo, vua Bảo Đại, triều Nguyễn Việt Nam
Đăng ngày 26-07-2020 03:53:09 AM
Giá : 98.000 VNĐ

TẤT CẢ LÀ SẢN PHẨM THẬT. Không có bất cứ sản phẩm nào là làm lại hay in lại, hay không thật. BÊN EM XIN CAM KẾT, và mọi người cũng không cần hỏi lại. 

Đồng xu Quang Thuận Thông Bảo, Nhà Lê Sơ (1428 - 1527)
Đăng ngày 11-02-2022 11:30:06 PM
Giá : 115.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[TRIỀU NGUYỄN] Duy Tân Thông Bảo, vua Duy Tân, triều Nguyễn Việt Nam
Đăng ngày 26-07-2020 03:44:33 AM
Giá : 115.000 VNĐ

 • TẤT CẢ LÀ SẢN PHẨM THẬT. Không có bất cứ sản phẩm nào là làm lại hay in lại, hay không thật. BÊN EM XIN CAM KẾT, và mọi người cũng không cần hỏi lại. 

Đồng xu Hồng Đức Thông Bảo, Nhà Lê Sơ (1428 - 1527)
Đăng ngày 11-02-2022 11:20:28 PM
Giá : 125.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu cổ Cảnh Hưng Chí Bảo nhà Hậu Lê 1533 - 1789
Đăng ngày 31-07-2021 09:30:14 AM
Giá : 210.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[TRIỀU NGUYỄN] ĐỦ Bộ tiền tệ triều Nguyễn Việt Nam 1802 - 1945 (9 đời vua).
Đăng ngày 26-07-2020 03:58:08 AM
Giá : 620.000 VNĐ

TẤT CẢ LÀ SẢN PHẨM THẬT. Không có bất cứ sản phẩm nào là làm lại hay in lại, hay không thật. BÊN EM XIN CAM KẾT, và mọi người cũng không cần hỏi lại. 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây