Album nhỏ 10 phơi trắng dùng để trưng bày, bảo quản tiền
Đăng ngày 21-01-2021 10:25:04 AM
Giá : 70.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Album đựng tem sưu tầm khoảng 100 con tem
Đăng ngày 23-07-2021 08:16:42 PM
Giá : 80.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

Album đựng tem, tiền trưng bày nhỏ
Đăng ngày 21-01-2021 10:36:25 AM
Giá : 90.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Combo 10 phơi 2 ngăn để trưng bày, bảo quản tờ tiền
Đăng ngày 21-01-2021 08:51:03 AM
Giá : 95.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Combo 10 phơi 3 ngăn đẻ trưng bày, bảo quản tờ tiền
Đăng ngày 21-01-2021 08:48:09 AM
Giá : 95.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Combo 10 phơi 4 ngăn đẻ trưng bày, bảo quản tờ tiền
Đăng ngày 21-01-2021 08:46:00 AM
Giá : 95.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Combo 10 phơi 1 ngăn để trưng bày, bảo quản tờ tiền
Đăng ngày 21-01-2021 08:43:50 AM
Giá : 95.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Combo 10 phơi 3 ngăn màu đen để trưng bày, bảo quản tiền. 1 Phơi chứa 6 tờ tiền 2 mặt
Đăng ngày 21-01-2021 11:30:10 AM
Giá : 100.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Combo 10 phơi 1 ngăn màu đen 2 mặt, để trưng bày, bảo quản tem, tiền
Đăng ngày 21-01-2021 11:26:30 AM
Giá : 100.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Combo 10 phơi 2 ngăn màu đen 2 mặt để trưng bày, bảo quản tem, tiền
Đăng ngày 21-01-2021 11:24:08 AM
Giá : 100.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Combo 10 phơi 4 ngăn màu đen 2 mặt để trưng bày, bảo quản tem, tiền
Đăng ngày 21-01-2021 11:20:58 AM
Giá : 100.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bìa album không hộp để trưng bày, bảo quản phơi tiền
Đăng ngày 21-01-2021 03:04:03 PM
Giá : 175.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Album da 60 ô trưng bày, bảo quản tiền
Đăng ngày 21-01-2021 11:02:46 AM
Giá : 225.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Album Da đựng tem 200 ô dùng để trưng bày, bảo quản tem (500 - 600 con tem)
Đăng ngày 21-01-2021 10:21:38 AM
Giá : 240.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bìa da album có hộp bảo quản (không có phơi) cao cấp
Đăng ngày 21-01-2021 11:05:52 AM
Giá : 415.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây