[Bộ Ủy Ban 1968] Tờ 1 đồng gặt lúa lớp học
Đăng ngày 15-07-2020 02:04:02 PM
Giá : 35.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ Ủy Ban 1968] Tờ 20 xu Ngôi Sao mặt trần giải phóng
Đăng ngày 27-07-2020 04:00:06 PM
Giá : 45.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ GPMN 1966/1975] Tờ 1 đồng 1966 ghe chở dừa Nam Bộ, gặt lúa miền Bắc
Đăng ngày 15-07-2020 12:22:53 AM
Giá : 56.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ GPMN 1966/1975] Tờ 10 xu 1966 Ruộng muối, buôn bán trên sông Cửu Long
Đăng ngày 15-07-2020 12:17:18 AM
Giá : 56.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ Ủy Ban 1968] Tờ 50 xu Ngôi Sao mặt trần giải phóng
Đăng ngày 27-07-2020 04:03:59 PM
Giá : 66.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ GPMN 1966/1975] Tờ 2 đồng 1966 Cầu Móng Sài Gòn, Nhân dân tiếp đón bộ đội
Đăng ngày 15-07-2020 12:25:41 AM
Giá : 72.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ GPMN 1966/1975] Tờ 20 xu 1966 rừng cao su, bộ đội giải phóng
Đăng ngày 15-07-2020 12:19:39 AM
Giá : 72.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ GPMN 1966/1975] Tờ 5 đồng 1966 Xưởng dệt Sài Gòn, Bắn rơi máy bay ở Ấp Bắc
Đăng ngày 15-07-2020 12:28:08 AM
Giá : 86.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ Ủy Ban 1968] Tờ 2 đồng Đồng bào Thượng đi dân công - Chài cá ở sông rạch miền Nam
Đăng ngày 01-04-2021 12:59:25 PM
Giá : 90.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Giấy rơm VNDCCH] Tờ 5 đồng dân quân 1948
Đăng ngày 18-07-2020 03:12:07 PM
Giá : 94.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ VNDCCH 1958] Tờ 1 đồng cột cờ Hà Nội
Đăng ngày 11-09-2020 08:11:54 PM
Giá : 125.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ VNDCCH 1958] Tờ 1 hào xe lửa
Đăng ngày 18-07-2020 03:08:31 PM
Giá : 126.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ Ủy Ban 1968] Tờ 10 xu ngôi sao
Đăng ngày 15-07-2020 12:38:13 AM
Giá : 130.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1964 -1975] Tờ 2 hào 1975, Hai nông dấn đang phun thuốc sâu
Đăng ngày 19-01-2021 08:30:41 PM
Giá : 145.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ 1964 - 1975] Tờ 5 xu hoa văn VNDCCH 1975
Đăng ngày 02-04-2021 02:43:39 PM
Giá : 150.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

   

[Bộ GPMN 1966/1975] Tờ 50 xu thu hoạch mía - đan chiếu
Đăng ngày 02-04-2021 02:35:06 PM
Giá : 180.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

   

[Bộ 1964 - 1975] Tờ 1 hào phụ nữ miền Bắc nuôi Heo 1972
Đăng ngày 02-04-2021 02:32:35 PM
Giá : 185.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

   

[Bộ 1958] Tờ 5 đồng Mỏ than Cẩm Phả, Hòn Gai - Quảng Ninh
Đăng ngày 03-04-2021 09:23:46 AM
Giá : 195.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ VNDCCH 1958] Tờ 10 đồng Cụ Mượt, Nhà máy gang thép ở Thái Nguyên
Đăng ngày 18-07-2020 03:06:28 PM
Giá : 195.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ GPMN 1966/1975] Tờ 10 đồng 1966 Ba cô gái Bắc Trung Nam, đồng bào Thượng
Đăng ngày 15-07-2020 12:30:44 AM
Giá : 198.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền giấy rơm] Giấy 5 đồng Mùa gặt 1947
Đăng ngày 19-01-2021 03:01:02 PM
Giá : 285.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tín phiêu 1000 đồng Đoàn dân công tải đạn (1950 - 1951)
Đăng ngày 22-06-2021 10:05:18 PM
Giá : 350.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1958] Tờ 2 hào Em bé chăn trâu tại đạp Bải Thượng
Đăng ngày 28-02-2022 08:43:57 PM
Giá : 370.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1958] Tờ 2 đồng Đồng, Sĩ, Công, Nông, Binh cầm cờ - Vịnh Hạ Long
Đăng ngày 03-04-2021 09:21:43 AM
Giá : 380.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Giấy rơm VNDCCH] Tờ 1 đồng nông dân 1947
Đăng ngày 18-07-2020 03:22:46 PM
Giá : 380.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền giấy rơm] Tờ 100 đồng đỏ 1948
Đăng ngày 22-06-2021 10:07:19 PM
Giá : 450.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1958] Tờ 5 hào Nhà máy dệt Nam Định
Đăng ngày 03-04-2021 09:59:21 AM
Giá : 460.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Bộ Ủy Ban 1968] Tờ 10 đồng thu hoạch mía - cuộc phục kích đoàn xe
Đăng ngày 02-04-2021 02:40:38 PM
Giá : 460.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

   

[Bộ 1951 - 1953] Tờ 100 đồng Công binh xưởng 1951 (xanh dương)
Đăng ngày 03-04-2021 09:14:24 AM
Giá : 550.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1951 - 1953] Tờ 500 đồng Pháo binh di chuyển - người khai hoang 1951 (xanh lá)
Đăng ngày 03-04-2021 09:10:58 AM
Giá : 720.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ GPMN 1966/1975] Tờ 50 đồng Công binh xưởng - Xe công nông cắt lúa 1966
Đăng ngày 01-04-2021 10:26:29 AM
Giá : 750.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Bộ 1951 - 1953] Tờ 100 đồng Công binh xưởng 1951 (xanh oliu)
Đăng ngày 03-04-2021 09:16:26 AM
Giá : 780.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1951 - 1953] Tờ 20 đồng Đoàn thuyền chở thóc 1951 (tím)
Đăng ngày 03-04-2021 09:35:07 AM
Giá : 850.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền giấy rơm] Tờ 100 đồng, Chuẩn bị tổng phản công 1949 ( màu xanh lá)
Đăng ngày 19-01-2021 03:50:56 PM
Giá : 925.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1951 - 1953] Tờ 20 đồng Đoàn thuyền chở thóc 1951 (xanh oliu)
Đăng ngày 03-04-2021 09:37:03 AM
Giá : 1.020.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Bộ 1951 - 1953] Tờ 50 đồng Bộ đội giúp dân gặt lúa 1951 (nâu)
Đăng ngày 03-04-2021 09:27:49 AM
Giá : 1.220.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1951 - 1953] Tờ 1000 đồng Bộ đội hành quân 1951 (đỏ)
Đăng ngày 03-04-2021 09:18:45 AM
Giá : 1.350.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền giấy rơm] Tờ 20 xu Nông Binh 1948
Đăng ngày 03-10-2021 04:09:09 PM
Giá : 1.680.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Tiền giấy rơm] Tờ 50 xu Nông Dân 1948
Đăng ngày 03-10-2021 04:11:56 PM
Giá : 1.860.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền giấy rơm] Giấy 100 đồng con trâu xanh (Bác Hồ nhỏ) 1 trong những tờ tiền có kích thước lớn nhất Việt Nam
Đăng ngày 19-01-2021 09:36:37 AM
Giá : 2.250.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1951 - 1953] Tờ 200 đồng Bộ đội tập luyện - Đoàn người gánh gạo 1951 (đỏ)
Đăng ngày 03-04-2021 09:57:22 AM
Giá : 2.850.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Bộ 1951 - 1953] Tờ 5000 đồng Pháo thủ cao xạ 1953 (xanh lá)
Đăng ngày 03-04-2021 09:25:48 AM
Giá : 3.250.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây